Losje St. Olav XII, Bergen
Krabbedalen 66
5178 Loddefjord
                                             Stiftelsesdato  12.11.1955

Losje St. Olav XII, Bergen er en voksende losje som i dag består av 60 brødre. Losjens formål er å utvikle et godt samhold og vennskap og å fremme opplysning og god moral. Gjennom å medvirke til at Brødrene i tanker, tale og handlinger innad i Ordenen, og utad overfor våre medmennesker, bidrar til å styrke de grunnleggende holdninger i samfunnet.

RHK er en lukket og esoterisk orden; hvorfor?
I en esoterisk Orden utvikles vi som mennesker ved at det pedagogiske innholdet (Ordenens lære) gradvis åpenbares for oss. Mye av innholdet ville ha hatt mindre verdi rent pedagogisk om vi kjente til det på forhånd.

Vi avholder våre møter i Odd Fellow-bygget i Krabbedalen annen hver onsdag i losjeåret som strekker seg fra september til april. Møtene i Ridderhalen avsluttes med et felles Brodermåltid og sosialt samvær. Losje St. Olav XII arrangerer også årsfest hver høst og avslutter losjeåret med blåtur første helgen i juni. Begge de to siste arrangementene sammen med våre respektive partnere.

I tillegg til Losjemøter to ganger i måneden er det også lagt opp til veiledning i de forskjellige gradene som er i RHK. Her vil Brødrene kunne studere de temaer som hver gr