Historien til St. Olav losje XII, hvordan det hele startet.

Tidlig på 50 tallet fikk Riksrådet forståelse for at det på vår side av fjellene var interesse for Ordenen Riddere av Det Hvite Kors. Riksdrott Andreas Østvold tok da kontakt med Rolv Storm Sjursen her i Bergen. Sjursen kunne godt tenke seg og være med på å stifte en losje her. Han tok da kontakt med en del venner- i hovedsak fra idrettslaget Minde, og noen bekjente fra krigens dager. Etter en del samtaler og kontakt med Riksrådet, tok Riksdrott Andreas Østvold igjen turen over fjellet og det ble i september 1954 innkalt til et møte på Hotell Slottsgården. Det var seks menn som her møtte Riksdrott Østvold, fire av disse reiste 13 desember 1954 til Halden og ble opptatt i Losje VI. Her kan vi sitere Broder Per Martens Meyer, første Drott i Losje XII Bergen fra sin 25 års beretning, «Dette møtet ble en uforglemmelig opplevelse, som ga oss de riktige impulser for å arbeide videre for den edle sak.»

Losje XII hadde sine første møter i Hotell Slottsgården i Sandbrogaten 3 som stod ferdig i 1956. Broder Rolv Storm Sjursen regnes som stifteren av vår Losje og fortsatte sitt virke som en meget aktiv Losjebroder gjennom et langt liv. Losje XII første Drott ble Per Martens Meyer, som også gjorde vår Losje kjent blant Losjebrødrene Østenfor fjellene. Som fast gjest over lang tid på Losje II Oslo sine møter, og som en dyktig skribent og taler. Meyer ble også vår første Riksembedsmann da han bekledde embete som Rikslendermann i årene 1964 til 1968. Av vår Losjes øvrige Charterbrødre kan vi nevne Jens Wiig, også Rikslendermann i årene 1971 til 1976 og Knut Willie Jacobsen. Rikslendermann 1984 – 1990.

Vår Losje har også hatt den store glede - og ære, av å være vertskap for Riksting to ganger; nr 32 i mai 1960 og nr 51 mars 1998.

Vår Losje har også i alle år hatt en dyktig og effektiv Fest & Arrangement komité som har sørget for at brødre med ektefeller/partnere har holdt en sosial profil  som har sørget for sterkt samhold mellom brødrene og deres familier. Her kan nevnes blåturer, korgfester, juletrefester etc. Og ikke minst våre studiekvelder, der brødrene samles og går igjennom materiell i de forskjellige grader. Først og fremst det tre symbolgradene, og i de senere år høygradene.

Det kan også nevnes at vår Losje gjennom noen år hadde vårt eget Losje hus, Unneland Skole ble i 2004 kjøpt for kr 1 550 000, sammen med Losje Valkyrien IV. 13 november samme år ble det innvielse av hus og Ridderhall, etter utrolige 1500 dugnadstimer.

Ridderhallen her var unik, med en himling med ikke mindre enn 600 fiberkabler. Disse utgjorde en stjernehimmel helt likt stjernebildet over Bergen by på vår stiftelsesdag 12 november 1955. Her ble også Losjemøte på vår 50 års dag holdt. Etter åtte år ble huset besluttet solgt, og vi avholder i dag våre møter i Odd Fellow sine lokaler i Krabbedalen.

 

                                                             

                                                                                             

              Rolf Storm Sjursen                                                                      Per Martens Meyer

              Regnes som vår Losjes stifter                                                   Første Drott Losjen St Olav XII